หลอด

ขนาดเท่าไร  ?  ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดได้

ราคาต่อใบ เริ่มต้นที่ 1 บาท กำหนดเริ่มต้น 5,000ชิ้น

จิราแพกเกจจิ้ง รับผลิตหลอดครีมทุกชนิด
จิราแพกเกจจิ้ง รับผลิตหลอดครีมทุกชนิด
จิราแพกเกจจิ้ง รับผลิตหลอดครีมทุกชนิด
จิราแพกเกจจิ้ง รับผลิตหลอดครีมทุกชนิด

ข้อตกลง : มัดจำ 70% รวมค่าแม่พิมพ์

เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 70% ก่อนเริ่มงาน ชำระที่เหลือ หลังผลิตเสร็จก่อนส่งมอบสินค้า

ขั้นตอนการผลิต

  1. ลูกค้าทำการเลือกแบบ
  2. ลูกค้าชำระเงิน
  3. บริษัททำการออกแบบ
  4. รอรับสินค้าที่บ้าน หรือที่บริษัทได้เลย

ตัวอย่างผลงาน