ซองฟอยล์ ถุงฟอยล์

ขนาดเท่าไร  ?  ลูกค้าสามารถกำหนดขนาดได้

ราคาต่อใบ เริ่มต้นที่ 1 บาท กำหนดเริ่มต้น 5,000ชิ้น

เงื่อนไขการผลิต

บล็อคสีแม่พิมพ์ / ต่อสี สีละ 1,490 บาท

ตัวอย่างใช้ 6 สี ( 1,490×6 สี = 8,940 )

ค่าบล็อคสี นับสีจากไฟล์ .Ai

บล็อคสีจ่ายครั้งเดียว (สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ 12 เดือน)


ข้อตกลง : มัดจำ 70% รวมค่าแม่พิมพ์

เงื่อนไขการชำระเงิน : มัดจำ 70% ก่อนเริ่มงาน ชำระที่เหลือ หลังผลิตเสร็จก่อนส่งมอบสินค้า

ขั้นตอนการผลิต

  1. ลูกค้าทำการเลือกแบบ
  2. ลูกค้าชำระเงิน
  3. บริษัททำการออกแบบ
  4. รอรับสินค้าที่บ้าน หรือที่บริษัทได้เลย

ตัวอย่างผลงาน